Ocena oddziaływania na środowisko RPS MP

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu, 9 maja 2013 r. uchwałą nr 468/245/13 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w trybie sooś

-  projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transporu

uchwała nr 468/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 9 maja 2013r.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projetku Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu

Załącznik nr 1  do Prognozy

formularz zgłaszania uwag w trybie sooś

Zaproszenie na konrefencję konsultacyjną sooś 22 maja 2013r.

program konferencji konsultacyjnej sooś 22 maja 2013r.