OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RPS EP

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu, 9 maja 2013 r. uchwałą nr 496/245/13 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 469/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Prognozy odziaływania na środowisko dla projektu RPS EiŚ

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska (RPS EiŚ)

Prognoza odziaływania na środowisko dla projektu RPS EiŚ

Załącznik 1 do Prognozy odziaływania na środowisko dla projektu RPS EiŚ

Formularz zgłaszania uwag_RPS EiŚ