KONSULTACJE SPOŁECZNE RPS EP

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska (RPS EiŚ), które trwały od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r. (61 dni).

Przebieg konsultacji społecznych oraz opinie, uwagi i propozycje dotyczące RPS EiŚ, które wpłynęły podczas konsultacji przedstawiono w Raporcie z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPS EiŚ (wraz z zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4) przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 785/264/13 z dnia 4 lipca 2013 r.