Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 58 32 68 684

e-mail: strategia2020@pomorskie.eu