Kontakt

DYREKTOR DEPARTAMENTU TURYSTYKI I PROMOCJI: Marta Chełkowska

Kontakt:

tel. (58) 32-68-350

fax: (58) 32-68-352

e-mail: rps-turystyka@pomorskie.eu

Siedziba:

ul. Długi Targ 1-7

80-828 Gdańsk

Adres do korespondencji:

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk