Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Zdrowia UMWP

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 260 (sekretariat DZ)
faks: 58 32 68 264 (sekretariat DZ)
e-mail: rps-zdrowie@pomorskie.eu 

 

Osoby do kontaktu:

  1. Jolanta Sobierańska – Grenda – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Kierownik RPS ZdP, Tel.: 058 32 68 260
  2. Maciej Laszkiewicz – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia d.s. ekonomiczno-inwestycyjnych, Tel.: 058 32 68 262
  3. Jolanta Wierzbicka – kierownik Referatu Zdrowia Publicznego, Tel.: 058 32 68 267
  4. Paweł Zielazny – DZ UMWP, Tel. : 058 32 68 139
  5. Barbara Śliwińska - DZ UMWP, Tel.: 058 32 68 279

Osoby do kontaktu w poszczególnych tematach RPS ZdP:

Lp.

Działanie / Przedsięwzięcie / Zobowiązanie

Osoba do kontaktu

Instytucja

Kontakt (tel.)

Przedsięwzięcia Strategiczne

1

Pomorskie e-Zdrowie

Rafał Czarnecki

DISI UMWP

058 32 68 728

2

Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych SWP

Maciej Domachowski

DZ UMWP

058 32 68 266

Zobowiązania SWP

1

Wdrożenie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji programów zdrowotnych

Barbara Śliwińska

DZ UMWP

058 32 68 279

2

Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych

Beata Lewkowicz

DZ UMWP

058 32 68 277

3

Stworzenie efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych

Paweł Zielazny

DZ UMWP

058 32 68 139

Cel nr 1 Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców

1

Priorytet 1.1 Promocja Zdrowia

Jolanta Wierzbicka

DZ UMWP

058 32 68 267

2

Priorytet 1.2 Programy Zdrowotne

Jolanta Wierzbicka

DZ UMWP

058 32 68 267

Cel nr 2 Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia

1

Priorytet 2.1. Systemy Informatyczne i telemedyczne

Rafał Czarnecki

DISI UMWP

058 32 68 728

2

Priorytet 2.2. Jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych

Beata Lewkowicz

Maciej Domachowski

DZ UMWP

058 32 68 277

058 32 68 266

Cel nr 3 Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych

1

Priorytet 3.1 Specjalistyczna kadra medyczna

Paweł Zielazny

DZ UMWP

058 32 68 139

2

Priorytet 3.2 Kompleksowa opieka nad pacjentem

Paweł Zielazny

DZ UMWP

058 32 68 139

3

Priorytet 3.3 Zasoby sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego

Jolanta Wierzbicka

DZ UMWP

058 32 68 267