Rada programowa RPS Pomorski Port Kreatywności

$image_alt

Poniżej lista członków Rady Programowej RPS Pomorski Port Kreatywności
l.p. Imie i Nazwisko Podmiot (instytucja)
1 Łukasz Żelewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 2 Przemysław Sola Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PG
 3 Dawid Kentzer Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UG
 4 Mario Raich ESADE, Ekspert zewnętrzny
 5 Irena Muszkiewicz-Herok Fundacja Gospodarcza (w Gdyni)
 6  Jan Zarębski Gdański Klub Biznesu
 7  Jacek Bigda Gdański Uniwersytet Medyczny
 8 Anna Borkowska Gdyńskie Centrum Innowacji (Zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni)
 9 Maciej Dzierżanowski Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 10 Krzysztof Jurczyk INTEL Technology Poland
 11 Zbigniew Szyca Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
 12  Zbigniew Jarecki  Kaszubski Związek Pracodawców
 13  Ryszard Kokoszka  Konwencja Przedsiębiorców Regionu Gdańskiego
 14  Krzysztof Michnal  Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 15  Maciej Dobrzyniecki  Loża Gdańska Business Centre Club
 16  Alan Aleksandrowicz  Metropolialny Subregionalny Zespół Roboczy, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
 17  Andrzej Kasprzak  Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 18  Jarosław Rosiak  Nadwiślański Subregionalny Zespół Roboczy
 19  Jacek Mąkinia  Politechnika Gdańska
 20  Jan Hupka  Politechnika Gdańska
 21  Zbigniew Karpiński  Polskie Forum Przemysłów Morskich przy Centrum Techniki Okrętowej S.A.
 22  Iwona Flis  Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu
 23  Tadeusz Iwanowski  Polsko - Szwedzka Izba Gospodarcza
 24  Zbigniew Rachubiński  Południowy Subregionalny Zespół Roboczy
 25  Mirosław Kamiński Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
26   Jan Michalski Pomorska Izba Rolnicza
 27  Wiesław Szajda Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 28  Ryszard Kolasa Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku
 29 Waldemar Cezary Zieliński  Pomorska Rada FSNT NOT
 30  Bogdan Palmowski Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych
31   Aleksander Janiak Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 32 Teresa Kamińska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o
 33 Sławomir Koprowski  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 34  Łukasz Kulas  Pomorski Klaster ICT oraz Klaster Interizon
 35  Piotr Dwojacki  Pomorski Klaster Rzeczny
 36  Ewa Lewandowska  Pomorski Klaster Żeglarski
 37  Daniel Roszak  Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 38  Irena Wróblak Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 39  Andrzej Chmielecki Pomorski Związek Pracodawców "Przedsiębiorczość" w Gdańsku
 40  Tomasz Rejek Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
 41  Zbigniew Canowiecki Pracodawcy Pomorza
 42  Józef Partyka Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego
 43  Ewa Guzińska Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
 44  Adam Protasiuk  Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 45  Leszek Glaza  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
 46 Jolanta Szewczun  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
 47  Anna Gwiazda  Sejmik Województwa Pomorskiego
 48  Bożenna Lisowska  Sejmik Województwa Pomorskiego
 49 Jan Czechowicz Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa
 50 Sławomir Ziemianowicz Słupski Subregionalny Zespół Roboczy
 51 Jan Mołdoch Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości
 52  Bolesław Buda Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców
 53 Adam Niemkiewicz Stowarzyszenia Morena
 54  Henryk Stasiński Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość OT Gdańsk
 55 Anna Olszewska Study & Fun
 56 Jacek Jettmar Techno – Service s.a.
 57 Henryk Ćwikliński  Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny)
 58 Tadeusz Adamejtis  Wojewódzki Urząd Pracy
 59 Piotr Dilling Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku
 60 Monika Zajkowska Wyższa Szkoła Hanzeatycka ze Słupska
 61 Jerzy Szałach Związek Gmin Pomorskich
 62  Andrzej Wojtkiewicz Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
view szablon artykułu

Zespół zarządzający - RPS Pomorski Port Kreatywności

view szablon artykułu

Zespół roboczy - RPS Pomorski Port Kreatywności

$image_alt

Z momentem rozpoczęcia prac nad Regionalnym Programem Strategicznym Rozwoju Gospodarczego (RPS RG), rozpoczęły się prace o charakterze eksperckim w ramach Zespołu Roboczego. Do współpracy zaproszeni zostali liczni eksperci z obszarów tematycznych związanych z rozwojem gospodarczym.

Do zadań Zespołu Roboczego należy m.in.:

  • zebranie informacji niezbędnych do diagnozy sytuacji w obszarze tematycznym objętym RPS RG;
  • określenie celu głównego, celów szczegółowych i priorytetów RPS RG;
  • opiniowanie kolejnych wersji projektu RPS RG;
  • organizacja i udział w procesie konsultacji społecznych projektu RPS RG;
  • udział w ocenie ex-ante oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu RPS RG.

Zespół Roboczy spotyka się na posiedzeniach w miarę potrzeb, co do zasady nie rzadziej niż raz na miesiąc. W trakcie posiedzeń rozpatrywane są propozycje i wnioski, zatwierdzane są poszczególne etapy prac nad RPS RG oraz określone zostają kierunki dalszych działań. Szczegółowy wykaz spotkań zamieszczony został na stronie RPS RG w zakładce Kalendarium.

Zespół Roboczy RPS RG został powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego nr 047/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań, odpowiedzialności oraz trybu prac koordynatora Strategii, Kierowników regionalnych pogramów strategicznych, jednostek współpracujących oraz składu i zasad prac Zespołu Sterującego i Zespołów Roboczych.

Przedstawiciele partnerów kluczowych zaproszeni przez Marszałka Województwa oraz Kierownika RPS PPK do współpracy przy tworzeniu RPS Rozwój Gospodarczy

 1.  Reprezentanci instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji zajmujących się obsługą inwestorów Agencja Rozwoju Pomorza SA
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
 2. Reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego Związek Gmin Pomorskich
 3. Reprezentanci organizacji pracodawców Pracodawcy Pomorza
 4. Reprezentanci izb gospodarczych Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 5. Reprezentanci organizacji pozarządowych Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych
 6. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego
 7. Przedstawiciele uczelni i jednostek B+R Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański
Akademia Morska
Politechnika Gdańska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 8. Przedstawiciele inicjatyw klastrowych Pomorski Klaster ICT
Gdański Klaster Budowlany
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
 9. Reprezentanci jednostek organizacyjnych Samorządu WP Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 10. Reprezentanci Subregionalnych Zespołów Roboczych Południowy Subregionalny Zespół Roboczy
Nadwiślański Subregionalny Zespół Roboczy
Słupski Subregionalny Zespół Roboczy
 11. Przedstawiciele gospodarki morskiej Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Instytut Morski w Gdańsku
 12. Przedstawiciele instytucji badawczych Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PBS, Urząd Statystyczny w Gdańsku
 13 Reprezentanci organizacji naukowo-technicznych Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 14 Reprezentanci środowiska studenckiego Studenckie Forum Business Centre Club
 15 Reprezentanci innowacyjnych firm Pomorskie firmy z branży ICT

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Departament UMWP

1.

Adam Mikołajczyk (Przewodniczący)

Departament Rozwoju Gospodarczego
2. Grzegorz Mocarski Departament Rozwoju Gospodarczego
3. Tadeusz Żurek Departament Rozwoju Gospodarczego
4. Marek Maziarz Departament Rozwoju Gospodarczego
5. Krystyna Wróblewska Departament Rozwoju Gospodarczego
6. Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu
7. Sławomir Lucewicz Departament Turystyki i Promocji
8. Tomasz Dmitruk Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
9. Katarzyna Dymowska Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
10. Sylwia Bryła Departament Programów Regionalnych
11. Joanna Witkowska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12. Monika Stępka Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
13. Magdalena Juszko Departament Finansów
14. Agnieszka Bogusz Departament Organizacji

 

view szablon artykułu