Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwlonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa. Dodatkowo z uwagi na specyfikę Programu podstawę stanowią także ustawy: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak system ochrony zdrowia, profilaktyka i usługi zdrowotne.

Zakres tematyczny Zdrowia dla Pomorzan obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i dwa kierunki działań.

RPS  Zdrowie dla Pomorzan
Cel operacyjny z SRWP Kierunek działania z SRWP
Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych
Intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych

 

 

W dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 930/275/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego  Zdrowie dla Pomorzan: