Widok zawartości stron

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjął uchwałą nr 1410/311/13 Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne projektu Programu trwały łącznie 52 dni (od 1 października do 21 listopada 2013 r.). W ich ramach zorganizowano 36 konferencji i spotkań, w których wzięło udział ponad 1150 uczestników, w tym przedstawicieli

skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1 115 uwag. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu mieszkańców Pomorza w debatę o przyszłości regionu.143 osoby i instytucje

Do pobrania Raport końcowy z konsultacji społecznych dla RPO WP 2014-2020 

 

view szablon artykułu

Relacja z konsultacji w regionie

Konferencja Subregionu Metropolitalnego 30 października 2013 r. - Sopot/Gdańsk

$image_alt

W dniu 30 października br. w ERGO ARENIE na granicy Sopotu i Gdańska odbyła się druga konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów i organizacji przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy.

Konferencję rozpoczęli Bartosz Piotrusiewicz, Wiceprezydent Miasta Sopotu oraz Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, którzy przywitali uczestników spotkania, a Marszałek Byczkowski także wprowadzenia do tematyki konferencji. Pierwszą część spotkania wypełniła prezentacja Radomira Matczaka, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, który przedstawił uwarunkowania towarzyszące powstaniu projektu RPO WP 2014+ oraz jego ogólne założenia.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych i miejsca obszarów wiejskich w projekcie RPO WP, części projekcyjnej projektu Programu szczególnie w zakresie zdrowia, innowacji i przedsiębiorstw.

Podsumowania spotkania dokonał Wiesław Byczkowski, który zwrócili uwagę na to, że przyszła perspektywa finansowa będzie o wiele trudniejsza niż obecna. Będzie to szczególnie wyraźne zarówno pod względem jej programowania, zarządzania i wdrażania, a jakakolwiek zmiana Programu będzie procedurą bardzo długotrwałą zagrażającą osiągnięciu zamierzonych efektów.

Do pobrania:

  • Prezentacja Radomira Matczaka– Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
view szablon artykułu