Widok zawartości stron

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjął uchwałą nr 1410/311/13 Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne projektu Programu trwały łącznie 52 dni (od 1 października do 21 listopada 2013 r.). W ich ramach zorganizowano 36 konferencji i spotkań, w których wzięło udział ponad 1150 uczestników, w tym przedstawicieli

skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1 115 uwag. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu mieszkańców Pomorza w debatę o przyszłości regionu.143 osoby i instytucje

Do pobrania Raport końcowy z konsultacji społecznych dla RPO WP 2014-2020 

 

view szablon artykułu

Relacja z konsultacji w regionie

Konferencja Subregionu Południowego 13 listopada 2013 r. - Chojnice

$image_alt

W dniu 13 listopada br. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbyła sięczwarta i ostatnia konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział 50 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy oraz dziennikarze.

Na pierwszą część konferencji złożyło się wystąpienie pana Wiesława Byczkowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz dokonał wprowadzenia do tematyki konferencji. Następnie pani Partycja Szczygieł, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała ogólne założenia projektu RPO WP 2014+.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do części projekcyjnej projektu Programu a w szczególności działań dot. edukacji przedszkolnej, ograniczania zagrożeń naturalnych oraz miejsca obszarów wiejskich w projekcie RPO WP.

Podsumowania spotkania dokonał Wiesław Byczkowski, który zwrócili uwagę na to, że przyszła perspektywa finansowa będzie o wiele trudniejsza zarówno pod względem jej programowania, zarządzania i wdrażania niż obecna oraz zachęcał do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych.

Do pobrania:

  • Prezentacja Patrycji Szczygieł - Zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
view szablon artykułu