Widok zawartości stron

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjął uchwałą nr 1410/311/13 Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne projektu Programu trwały łącznie 52 dni (od 1 października do 21 listopada 2013 r.). W ich ramach zorganizowano 36 konferencji i spotkań, w których wzięło udział ponad 1150 uczestników, w tym przedstawicieli

skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1 115 uwag. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu mieszkańców Pomorza w debatę o przyszłości regionu.143 osoby i instytucje

Do pobrania Raport końcowy z konsultacji społecznych dla RPO WP 2014-2020 

 

view szablon artykułu

Relacja z konsultacji w regionie

Konferencja Subregionu Słupskiego 8 listopada 2013 r. - Słupsk

$image_alt

W dniu 8 listopada br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku odbyła się trzecia konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów i organizacji przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Na pierwszą część konferencji złożyło się wystąpienie pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz przypomniał o fundamentalnych założeniach nowej filozofii programowania rozwoju w województwie pomorskim. Następnie panAdam Mikołajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała ogólne założenia projektu RPO WP 2014+.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do części projekcyjnej projektu Programu a w szczególności działań dot. rozwoju przedsiębiorstw, energetyki, kształcenia zawodowego oraz transportu.

Podsumowania spotkania dokonali Marszałek Struk oraz Maciej Kobyliński, Prezydent Miasta Słupska, którzy zachęcali do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych.

Do pobrania:

  • Prezentacja Adama Mikołajczyka - Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
view szablon artykułu