Aktualności

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt RPO WP 2014-2020.

$image_alt

W dniu 27 marca 2014r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) konsumujący wnioski z konsultacji międzyresortowych, oceny ex-ante oraz procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Aby zapoznać się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego proszę wcisnąć tutaj 
view szablon artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020