Informacje ogólne o RPS PP

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwlonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak wizerunek i marka turystyczna Pomorskiego oraz budowa sieciowych, ponadregionalnych produktów turystycznych.

Zakres tematyczny Pomorskiej Podróży obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i dwa kierunki działań.

RPS  Pomorska Podróż
Cel operacyjny z SRWP Kierunek działania z SRWP
Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych
Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej

 

 

W dniu 3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1123/185/16 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami:

 

 

W dniu 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1080/286/13 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami:

 
 

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 912/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego z zakresu atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: